Giới thiệu về trường đại học

 • Trường Đại học Yamanashi Gakuin
 • Tỉnh Yamanashi

Giới thiệu về các khoa

 • Khoa Luật - Ngành Luật
 • Khoa Luật -
  Ngành Chính trị và Hành chính
 • Khoa Kinh doanh hiện đại
 • Khoa Thông tin kinh doanh
 • Khoa Sức khỏe và Dinh dưỡng
 • Viện Đào tạo Sau đại học về
  Khoa học Xã hội
 • Viện Đào tạo Sau đại học về Luật
 • Về chương trình Chuyên ngành phụ liên khoa
  (Crosss Major Program)
 • Các hướng đi sau khi tốt nghiệp

Khái quát về kỳ thi tuyển sinh dành cho du học sinh quốc tế

 • Các loại kỳ thi tuyển sinh
 • Tuyển sinh tại Nhật Bản
 • Tuyển sinh ở nước ngoài

Học phí và học bổng

 • Học phí
 • Các chương trình học bổng

Cuộc sống du học sinh

 • Ký túc xá dành cho du học sinh
 • Nhà trọ tư nhân
 • An tâm và an toàn